Inter-Recruitment.pl SC szanuje Twoją prywatność oraz uznaje, że dysponujesz określonymi prawami dotyczącymi wszelkich informacji osobistych, które za Twoim pośrednictwem uzyskuje, w związku z czym uznaje, iż posiada również określone zobowiązania.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wspiera nasze zasady ochrony prywatności oraz pełni rolę informacyjną z zakresu naszych praktyk dotyczących gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z naszych witryn internetowych, aplikują lub są przedstawicielami naszych klientów (w tym klientów potencjalnych).

Gromadzone przez nas informacje

Inter-Recruitment.pl SC gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe w celu świadczenia usług rekrutacji, konsultingu oraz usługi team buildingu. Gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, które korzystają z naszych oraz witryn internetowych naszych partnerów, ubiegają się o zatrudnienie lub współpracują z nami, lub swoich usług ani nie pozyskuje informacji od osób poniżej 18. roku życia w sposób zamierzony.

Większość tych danych udostępniana jest przez Ciebie bezpośrednio, w momencie kontaktu z nami, składania aplikacji, uczestnictwa w spotkaniach rekrutacyjnych, podczas rozmów telefonicznych bądź, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych usług.

Podczas korzystania z witryny inter-recruitment.pl, gromadzimy dane dotyczące sposobu korzystania z jej zawartości za pośrednictwem plików cookies zapisywanych na urządzeniu użytkownika.

Dlaczego wykorzystujemy Twoje informacje

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe:

  • jeżeli jest to niezbędne w związku z realizacją procesu rekrutacyjnego na wybrane przez Ciebie stanowisko
  • będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy
  • będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby realizacji usługi, którą nam zleciłeś

Przechowywanie Twoich informacji

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to wymagane w związku z zawartą z Tobą umową, w celu zagwarantowania świadczenia Ci niezbędnych usług lub w innych wymagany celach, takich jak zachowanie zgodności z prawem, przepisami lub postanowieniami innych organów prawnych, lub tak długo, jak jest to dozwolone w obrębie pozostałych celów prawnych, takich jak audyty, zapewnianie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom bądź zabezpieczanie oraz ochrona praw firmy Inter-Recruitment SC 

Dodatkowo dane kandydatów i osób, których praca została zakończona, będą przechowywane w puli talentów firmy Inter-Recruitment.pl, aby w razie potrzeby móc skontaktować się z tymi osobami w sprawie innych ofert pracy. W stosownych przypadkach usuniemy Twoje dane z puli talentów po złożeniu wniosku.

Komu Twoje informacje mogą być przekazywane

W przypadku osób fizycznych udostępniamy dane niezbędne w procesie rekrutacji osobom, którzy są w ten proces zaangażowani (pracownicy Inter-Recruitment SC oraz klienci zlecający nam rekrutację lub inną usługę o wykonania)

Jakiekolwiek zaangażowanie klienta, dostawcy lub usługodawcy będzie regulowane odpowiednimi wymogami umownymi zabraniającymi wykorzystywania Twoich danych do celów innych niż te, które zostały wyraźnie określone przez Inter-Recruitment SC.

Twoje prawa i możliwości wyboru

Szanujemy Twoje prawo do dostępu oraz kontrolowania swoich danych. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, w tym w celu świadczenia usług z zakresu rekrutacji, pośrednictwa pracy lub konsultingu lub team buildingu prowadzenia naszej działalności, realizacji naszych zobowiązań prawnych i umownych oraz innych uzasadnionych interesów naszej firmy.

Jeżeli wyraziłe(a)ś zgodę na działania dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których zostałe(a)ś przez nas poinformowany(a). Zawsze masz prawo do wycofania swojej zgody.

Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies do rejestrowania liczby osób odwiedzających poszczególne sekcje naszej witryny internetowej oraz śledzenia ruchu między nimi.

Pliki cookies są małymi plikami danych zawierającymi informacje, które są umieszczane w Twoim komputerze, a także automatycznie pobierane na Twoje urządzenie w celu rozpoznania Cię jako osoby, która już wcześniej odwiedziła naszą witrynę. Używamy plików cookies identyfikujących przeglądarkę bądź urządzenia użytkownika. Gdy odwiedzasz naszą witrynę, pliki te gromadzą i przechowują informacje na temat tego, w jaki sposób z niej korzystasz.

Ochrona Twoich informacji

Inter-Recruitment dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Regularnie monitorujemy standardy biznesowe w celu ochrony informacji oraz dokonujemy przeglądu naszych fizycznych, technicznych i organizacyjnych praktyk bezpieczeństwa w celu określenia najlepszego sposobu zapobiegania utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi, zniszczeniu lub ujawnieniu Twoich danych osobowych. Informacje o Twoich danych osobowych pozyskujemy wyłącznie przez naszą witrynę lub naszych partnerów, którzy stosują zgodne z prawem i najwyższe standardy w zakresie zbierania i przechowywania danych osobowych.

Niniejszy dokument powstał dnia 31.05.2023 i wszelkie jego aktualizacje będą odnotowane w tym dokumencie.

Inter-Recruitment.pl SC D.Dudek B.Wójtowicz

ul. Włodarzewska 81/59

02-393 Warszawa

Polska