Globalna firma medyczna – Sektor usług wspólnych – Staże studencki

Naszym klientem jest wiodąca globalna firma medyczna. Poszukiwali zespołu 30 stażystów na pełny etat (FTE) o silnych umiejętnościach językowych (niemiecki, francuski, angielski, hiszpański, włoski, szwedzki, holenderski) i kierunkach związanych z biznesem. Stanowiska były dostępne w różnych zespołach w globalnym centrum usług wspólnych zlokalizowanym w Warszawie, w tym w dziale zarządzania zamówieniami, obsłudze klienta i obszarze od zamówienia do dostawy.

Wyzwanie: Globalna firma medyczna stanęła przed wyzwaniem znalezienia odpowiedniej siły roboczej o wielojęzycznych umiejętnościach, aby obsłużyć zróżnicowaną bazę klientów. Wymagani byli pracownicy, którzy mogli skutecznie komunikować się w różnych językach oraz posiadać wiedzę z zakresu biznesu, aby przyczynić się do działalności firmy.

Nasza wielojęzyczna agencja rekrutacyjna opracowała kompleksowe rozwiązanie, aby sprostać szczególnym wymaganiom klienta. Podjęto następujące kroki:

  1. Analiza stanowisk: Przeprowadziliśmy dokładną analizę potrzeb firmy, identyfikując pożądane umiejętności językowe i kierunki związane z biznesem wymagane dla każdego zespołu.

  2. Pozyskiwanie kandydatów: Wykorzystując naszą rozległą sieć i zasoby, aktywnie pozyskiwaliśmy kandydatów z uniwersytetów i placówek edukacyjnych oferujących odpowiednie programy z zakresu biznesu, zarządzania, logistyki i filologii.

  3. Selekcja i ocena: Dokładnie przesiewaliśmy i ocenialiśmy kandydatów na podstawie ich biegłości językowej, wykształcenia i dopasowania do konkretnych wymagań poszczególnych zespołów.

  4. Wybór kandydatów: Poprzez rygorystyczny proces selekcji, wybraliśmy najbardziej odpowiednich kandydatów, upewniając się, że spełniają kryteria klienta dotyczące umiejętności językowych i wiedzy biznesowej.

  5. Realizacja projektu: Projekt rekrutacji i wprowadzania do pracy trwał trzy miesiące, podczas których ścisłe współpracowaliśmy z klientem, aby zapewnić płynny i efektywny proces.

Sukces: Projekt rekrutacji okazał się dużym sukcesem, osiągając zamierzone cele klienta:

  1. Umiejętności językowe: Wybrani kandydaci posiadali różnorodne umiejętności językowe, umożliwiając skuteczną komunikację z globalną bazą klientów firmy.

  2. Wiedza biznesowa: Wykształcenie kandydatów w zakresie biznesu, zarządzania, logistyki i filologii zapewniło im solidne podstawy do zrozumienia działalności firmy i wkładu w pracę w poszczególnych zespołach.

  3. Lokalizacja w zespołach: Kandydaci zostali skutecznie umieszczeni w różnych zespołach w zależności od ich umiejętności i zainteresowań, takich jak zarządzanie zamówieniami, obsługa klienta i obszar od zamówienia do dostawy, zapewniając efektywne wsparcie kluczowych obszarów działalności firmy.

  4. Elastyczne godziny pracy: Oferta elastycznych godzin pracy firmy przyciągnęła i zatrzymała utalentowanych pracowników, promując zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz zwiększając ogólną satysfakcję zawodową.

  5. Szkolenia i integracja z systemem SAP: Oferowane programy szkoleniowe oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu systemu SAP ułatwiły płynne włączenie do procesów firmy, umożliwiając kandydatom szybkie stanie się produktywnymi członkami zespołów.

Podsumowując, współpraca naszej wielojęzycznej agencji rekrutacyjnej z globalną firmą medyczną zaowocowała skutecznym pozyskaniem wykwalifikowanej i różnorodnej siły roboczej, spełniającej wymagania klienta dotyczące umiejętności językowych, wiedzy biznesowej i przyporządkowania do zespołów. Projekt ten dowodzi skuteczności naszych strategii rekrutacyjnych oraz wartości, jaką przynosimy naszym klientom w zakresie pozyskiwania najlepszych talentów.

Wróć do poprzedniej strony