Rekrutacja 70 wielojęzycznych administratorów procesów biznesowych w sektorze medycznym w ciągu 6 miesięcy

W dynamicznie rozwijającym się sektorze medycznym nasza agencja rekrutacyjna stanęła przed wyzwaniem pozyskania i zatrudnienia 70 wysoko wykwalifikowanych i wielojęzycznych administratorów procesów biznesowych w krótkim czasie 6 miesięcy. Niniejsze studium przypadku ukazuje nasze skuteczne strategie rekrutacyjne oraz wyjątkowe osiągnięcia dla naszego klienta.

Tło klienta: Nasz klient, prominentna organizacja medyczna poszerzająca swoje operacje na skalę globalną, potrzebowała zespołu wielojęzycznych administratorów procesów biznesowych do wsparcia rosnących usług medycznych. Administratorzy mieli być odpowiedzialni za koordynację terminów wizyt pacjentów, zarządzanie dokumentacją medyczną oraz zapewnianie wsparcia administracyjnego…

…dla pracowników służby zdrowia w wielu lokalizacjach.

Strategia rekrutacji: Aby sprostać wymaganiom klienta, opracowaliśmy kompleksową strategię rekrutacyjną, obejmującą następujące kluczowe elementy:

  1. Precyzyjne pozyskiwanie: Przeprowadziliśmy dogłębną analizę rynku w celu zidentyfikowania odpowiednich pul talentów wielojęzycznych profesjonalistów posiadających doświadczenie w sektorze medycznym. Wykorzystując naszą rozległą sieć kontaktów, dotarliśmy do branżowych portali z ogłoszeniami o pracę, platform mediów społecznościowych oraz sieci zawodowych, aby przyciągnąć odpowiednich kandydatów.

  2. Ocena biegłości językowej: Biegłość językowa była kluczowym wymaganiem dla tej roli. Aby upewnić się, że kandydaci posiadają wymagane umiejętności językowe, zastosowaliśmy rygorystyczny proces oceny, obejmujący testy językowe, rozmowy kwalifikacyjne i ewaluacje oparte na scenariuszach przeprowadzane przez ekspertów językowych.

  3. Partnerstwo z klientem oparte na współpracy: Nawiązaliśmy bliskie partnerstwo z naszym klientem, organizując regularne spotkania w celu dostosowania celów rekrutacyjnych, doprecyzowania opisów stanowisk pracy oraz dostarczenia wskazówek rynkowych. Ta współpraca pozwoliła nam lepiej zrozumieć kulturę, wartości i konkretne potrzeby klienta, umożliwiając nam pozyskiwanie kandydatów, którzy doskonale wpasują się w struktury organizacji.

  4. Efektywne etapy selekcji: W celu usprawnienia procesu selekcji wdrożyliśmy zaawansowane systemy śledzenia kandydatów (ATS), które umożliwiły efektywne zarządzanie kandydatami i automatyczne przesiewanie CV. Pomogło nam to zidentyfikować najlepszych kandydatów na podstawie ich kwalifikacji, doświadczenia i biegłości językowej, oszczędzając czas i zapewniając dokładną ocenę.

  5. Kompleksowa ocena kandydatów: Wybrani kandydaci przechodzili kompleksowe oceny w celu sprawdzenia ich umiejętności technicznych, wiedzy medycznej oraz zdolności do obsługi skomplikowanych zadań administracyjnych. Zastosowaliśmy wywiady oparte na kompetencjach, ćwiczenia w formie scenariuszy oraz weryfikację referencji, aby upewnić się, że kandydaci spełniają wymagane standardy.

  6. Szybkie wprowadzenie do pracy: Zdając sobie sprawę z pilności potrzeb zatrudnienia klienta, ściśle współpracowaliśmy z zespołem HR naszego klienta, aby przyspieszyć proces wprowadzania do pracy. Dzięki uproszczeniu weryfikacji przeszłości, weryfikacji referencji i negocjacjom umów, zapewniliśmy płynne przejście dla wybranych kandydatów.

Wyniki: Dzięki naszym ukierunkowanym wysiłkom rekrutacyjnym i bliskiej współpracy z klientem, udało nam się pomyślnie spełnić wymaganie dotyczące rekrutacji 70 wielojęzycznych administratorów procesów biznesowych w określonym czasie 6 miesięcy. Osiągnięte wyniki były wyjątkowe:

  1. Jakość zatrudnienia: Wszyscy 70 zrekrutowanych kandydatów spełniali surowe kryteria ustalone przez klienta, włączając w to biegłość językową, znajomość sektora medycznego oraz doświadczenie w obszarze administracji. Posiadali niezbędne umiejętności i kwalifikacje, aby doskonale wykonywać swoje obowiązki.

  2. Terminowa dostawa: Pomimo trudnego harmonogramu udało nam się dostarczyć wymaganą liczbę kandydatów w uzgodnionym terminie. Nasze efektywne procesy i proaktywne podejście zapewniły, że potrzeby kadrowe klienta zostały prompto zaspokojone.

  3. Dopasowanie kulturowe i retencja pracowników: Dzięki ściśle dostosowanym wysiłkom rekrutacyjnym do kultury i wartości klienta udało nam się zidentyfikować kandy

Wróć na poprzednią stronę